Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
478

IV P 78/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-01-07

Data publikacji: 2013-04-09

trafność 100%

Sygnatura akt IVP 78/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 18-02-2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Danuta Kaczerewska Protokolant: Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 18-12-2012 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. W. przeciwko Przedsiębiorstwo (...) Spółka z o.o. Oddział (...) z siedzibą w B. o zapłatę ryczałtu z tytułu podroży służbowych I powództwo oddala, II zasądza od powoda M. W. na rzecz strony pozwanej Prz
Czytaj więcej»

IV P 103/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-02-27

Data publikacji: 2013-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt IVP 103/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 14-02-2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Danuta Kaczerewska Ławnicy: H. T. , Z. K. Protokolant: Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 14-02-2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. S. przeciwko A. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą A. M. w S. o ustalenie istnienia stosunku pracy I ustala, że powódkę M. S. oraz pozwanego A. M. prowadzącego dzia
Czytaj więcej»

IV P 104/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-22

Data publikacji: 2013-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt IVP 104/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 05-03-2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Danuta Kaczerewska Protokolant:Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 05-03-2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Z. przeciwko R. J. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od strony powodowej K. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą (...) w Z. n
Czytaj więcej»

IV P 110/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-03-25

Data publikacji: 2014-12-04

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 110/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25.03.2014r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Ławnicy E. H. , E. B. Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa po rozpoznaniu w dniu 25.03.2014r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa I. C. przeciwko Liceum Ogólnokształcące im. (...) Ś. w Z. o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne I powództwo o przywrócenie do pracy oddala, II zasądza od strony pozwanej Liceum Ogólnokształcącego
Czytaj więcej»

IV P 116/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-07-31

Data publikacji: 2013-08-30

trafność 100%

Sygn. akt IV P 116/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18-07-2013r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa po rozpoznaniu w dniu 18-07-2013r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa B. F. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w Z. o sprostowanie świadectwa pracy I powództwo oddala, II nie obciąża powoda B. F. kosztami zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powód – B. F. w pozwie skierowanym przeciwko stronie pozw
Czytaj więcej»

IV P 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-02-03

Data publikacji: 2015-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 130/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 20 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Ławnicy E. B. , A. C. Protokolant Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2015 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) S.A. w Z. o przywrócenie do pracy I powództwo oddala, II zasądza od powoda M. K. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. w Z. kwotę 60 zł tytułem kosztów zastępstwa proce
Czytaj więcej»

IV P 135/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-22

Data publikacji: 2013-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IVP 135/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z. , dnia 28-02-2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Danuta Kaczerewska Protokolant:Agnieszka Kowalska po rozpoznaniu w dniu 28-02-2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa J. L. przeciwko Przedsiębiorstwo Państwowej (...) Spółka z o.o. w Z. o odprawę emerytalną I zasądza od strony pozwanej Przedsiębiorstwa Państwowej (...) Spółki z o.o. w Z. na rzecz powoda J. L. kwotę 10.26
Czytaj więcej»

IV P 147/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 147/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 03-12-2013r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa po rozpoznaniu w dniu 03-12-2013r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa H. W. przeciwko (...) Sp. z o.o. z/s w W. (...) Zakład (...) we W. o odprawę pieniężną I zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. z/s w W. (...) Zakład (...) we W. na rzecz powódki H. W. kwotę 7096,82 zł (słownie: siedem t
Czytaj więcej»

IV P 158/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 158/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20.05.2014r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Ławnicy A. C. , Z. K. Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa po rozpoznaniu w dniu 20.05.2014r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa K. K. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Państwowej (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o ustalenie istnienia stosunku pracy I powództwo oddala, II zasądza od powódki K. K. na rze
Czytaj więcej»

IV P 163/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-06-05

Data publikacji: 2014-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 163/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05.06.2014r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Ławnicy E. W. , G. H. Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa po rozpoznaniu w dniu 05.06.2014r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. H. przeciwko (...) S.A. Oddział Kopalnia (...) w B. o przywrócenie do pracy I powództwo oddala, II nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego. IV P 163/13 UZASADNIENIE Powód- M. H. w pozwie sk
Czytaj więcej»