Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
472

I C 95/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-12-07

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 95/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2012r. w Z. sprawy z powództwa I. K. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda I. K. kwotę 27053,82 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 64/15-upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Dagmara Nieścierowicz na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko D. Z. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 64/15-upr UZASADNIENIE Powód (...) w W. w dniu 09-09-2014r. wniósł pozew w postępowaniu upominawczym przeciwko D. Z. o zapł
Czytaj więcej»

I C 103/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-03-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 103/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa P. G. przeciwko D. O. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. O. na rzecz powoda P. G. kwotę 54241 zł (pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 26 m
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-13

Data publikacji: 2013-10-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 137/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. w Z. sprawy z powództwa M. J. i G. J. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powodów, M. J. i G. J. , kwotę 4.813,73 zł (cztery tysiące osiemset trzynaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-11

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 125/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. w Z. sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 125/13 UZASADNIENIE Powód, M. M. (1) , wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (...) S.A. w S. kwoty 8.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 138/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-08-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 138/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. w Z. sprawy z powództwa E. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki, E. B. , kwotę 17.060,09 zł (siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięć groszy) wraz z ustawow
Czytaj więcej»

I C 2/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-19

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddalenie powództwa o zapłatę kary umownej
Sygn. akt I C 2/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Florkowska Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2012r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa E. T. przeciwko L. S. o zapłatę I powództwo oddala; II nakazuje ściągnąć od powódki E. T. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Zgorzelcu kwotę 198,90 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem złotych
Czytaj więcej»

I C 23/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-01-25

Data publikacji: 2013-02-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 23 /11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. w Z. sprawy z powództwa M. R. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego; III nakaz
Czytaj więcej»

I C 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-30

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

sygn. akt I C 19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 08 kwietnia 2013 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2013 roku w Z. sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w G. przeciwko B. P. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej B. P. (1) na rzecz strony powodowej B. (...) Niestandaryzowanego
Czytaj więcej»

I C 40/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-04-09

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 40/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) S.A. w K. przeciwko S. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. S. na rzecz powoda, (...) S.A. w K. , kwotę 18,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 20 października 2012 r. do dnia zapłaty, 2 dalej idące powództwo od
Czytaj więcej»