Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
470

I C 588/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-08-06

Data publikacji: 2020-05-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 588/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa K. K. przeciwko A. N. (...) w Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. N. (...) w Z. , PESEL (...) na rzecz powoda K. K. , PESEL (...) kwotę 663,65 zł (sześćset sześćdziesiąt trzy złote 65/100 zł) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 584/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-06

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 584/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) Spółki (...) w Z. przeciwko A. S. i R. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 584/13 UZASADNIENIE Powódka, (...) Spółka (...) w Z. , wniosła o zasądzenie na swoją rzecz solidarnie od pozwanych A. S. i R. S.
Czytaj więcej»

I C 595/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-02-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 595 /11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. B. (1) na rzecz powoda Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 674,49 zł (sześćset siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 606/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-23

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 606 /12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa S. G. i R. G. przeciwko A. B. (1) i A. B. (2) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanych kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 702/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 702/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - M. B. po rozpoznaniu w 29 stycznia 2015 r. w Z. na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwka P. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej P. S. na rzecz powoda R. S. kwotę 14.000,- zł (czternaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 września 2012 r. do dnia wyroku; II dalej idące
Czytaj więcej»

I C 744/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-10-29

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 744/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 29 października w Zgorzelcu sprawy z powództwa K. G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. G. kwotę 2866,93 zł (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złoty
Czytaj więcej»

I C 757/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-03-05

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 757/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant: Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2014 roku w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) A. T. , J. T. w L. przeciwko (...) Z. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Z. na rzecz strony powodowej (...) A. T. , J. T. w L. kwotę 9.718,20 zł (dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i dwad
Czytaj więcej»

I C 770/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-08-29

Data publikacji: 2013-10-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 770/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. w Z. sprawy z powództwa (...) S.a r.l. w Luksemburgu przeciwko R. G. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 770/13 UZASADNIENIE Powód, (...) S.a r.l w Luksemburgu, wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego R. G. kwoty 489,12 zł z ustawowy
Czytaj więcej»

I C 793/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-07-10

Data publikacji: 2014-08-13

trafność 100%

sygn. akt I C 793/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2014 roku w Z. sprawy z powództwa M. J. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) na rzecz powoda M. J. kwotę 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 27 grudnia 2013 roku
Czytaj więcej»

I C 794/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 794/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa G. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda, G. W. , kwotę 3.563,55 zł (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi o
Czytaj więcej»