Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
482

I C 472/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 472/15-upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Dagmara Nieścierowicz po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa A. (...) w W. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego G. B. na rzecz strony powodowej A. (...) w W. kwotę 5 570,95 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 95/100
Czytaj więcej»

I C 462/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-29

Data publikacji: 2013-05-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 462/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Florkowska Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2013r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz powoda (...) Spółki A
Czytaj więcej»

I C 488/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-02-01

Data publikacji: 2013-02-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 488/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - S. D. po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko M. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. J. na rzecz powoda A. M. kwotę 26.000,- zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami: - od kwoty 3.000,- zł od dnia 2 stycznia
Czytaj więcej»

I C 497/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-05-14

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 497/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na posiedzeniu jawnym rozpoznał sprawę z powództwa A. K. (1) i J. K. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. K. (1) kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23.04.2012 r. do dnia zapłaty, II zasąd
Czytaj więcej»

I C 489/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2013-07-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 489/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Agnieszka Zabagło po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) . á r.l z siedzibą w Luxembourgu przeciwko A. K. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 489/13 UZASADNIENIE Powód (...) .á r.l. z siedzibą w L. w dniu 04.04.2013 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Lubli
Czytaj więcej»

I C 478/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-05-21

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 478/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa D. M. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. na rzecz powoda, D. M. , kwotę 3.438,30 zł (trzy tysiące czterysta tr
Czytaj więcej»

I C 498/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-10-09

Data publikacji: 2014-11-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 498/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - Magdalena Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. we W. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanego - (...) S.A. w S. o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powódki J. W.
Czytaj więcej»

I C 513/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-29

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 513/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - S. D. po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w Ł. na rzecz powoda J. L. kwotę 8.432,81 zł (osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote osiemdzie
Czytaj więcej»

I C 515/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-26

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 515 /13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w S. przeciwko Z. B. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C upr 515/13 UZASADNIENIE Strona powodowa (...) Spółka Akcyjna w S. domagała się zasądzenia od pozwanego Z. B.
Czytaj więcej»

I C 525/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-10-26

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

Teza orzeczenia: Posiadanie służebności gruntowej przybiera taką postać, że nie pozbawia w zupełności faktycznego władztwa właściciela nad nieruchomością obciążoną.
Sygn. akt I C 525 /11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. w Z. sprawy z powództwa G. W. przeciwko Gminie P. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy P. na rzecz powoda G. W. kwotę 2448 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 18 lis
Czytaj więcej»