Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
478

I C 64/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. I C 64/15-upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Dagmara Nieścierowicz na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko D. Z. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 64/15-upr UZASADNIENIE Powód (...) w W. w dniu 09-09-2014r. wniósł pozew w postępowaniu upominawczym przeciwko D. Z. o zapł
Czytaj więcej»

I C 95/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-12-07

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 95/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2012r. w Z. sprawy z powództwa I. K. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda I. K. kwotę 27053,82 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) z ustawowymi odsetkami od dn
Czytaj więcej»

I C 66/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-05-23

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 66/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba Protokolant: Agnieszka Zabagło na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa: G. J. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powódki G. J. kwotę 16.139,80 zł (szesnaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć 80
Czytaj więcej»

I C 103/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-03-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 103/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa P. G. przeciwko D. O. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. O. na rzecz powoda P. G. kwotę 54241 zł (pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 26 m
Czytaj więcej»

I C 122/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-14

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 122/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska- Bałaga Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa A. B. przeciwko J. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. B. na rzecz powódki A. B. kwotę 30000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 11 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty, oddalając dalej i
Czytaj więcej»

I C 115/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-14

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 115 /12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. w Z. sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. Z. na rzecz powoda J. N. (1) kwotę 12.392 zł (dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 stycznia
Czytaj więcej»

I C 135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 135/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I Wyrok Zaoczny Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 5-03-2013 r. o sygnaturze akt I C 135/13 utrzymuje co do zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powo
Czytaj więcej»

I C 138/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-08-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 138/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. w Z. sprawy z powództwa E. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki, E. B. , kwotę 17.060,09 zł (siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięć groszy) wraz z ustawow
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-13

Data publikacji: 2013-10-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 137/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. w Z. sprawy z powództwa M. J. i G. J. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powodów, M. J. i G. J. , kwotę 4.813,73 zł (cztery tysiące osiemset trzynaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 174/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2016-06-15

Data publikacji: 2017-08-31

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 174/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - SSR Krzysztof Skowron Protokolant - Ewelina Urbańska-Owsian po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Z. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Z. przeciwko E. R. i B. R. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 174/16 UZASADNIENIE Stanowiska stron. W sprawie powódka – (...) sp. z o.o. w Z. dochodziła od pozwanych – E. R. i B. R. zapłaty
Czytaj więcej»