Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
473

I C 1200/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2015-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1200/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2014 r. sprawy z powództwa L. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa (...) w Z. przeciwko Gminie P. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda L. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod
Czytaj więcej»

I C 1202/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-11-05

Data publikacji: 2013-11-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 1202/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dominika Gotthardt Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa K. U. i B. G. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) solidarnie na rzecz powodów K. U. i B. G. kwotę 425 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych) z ustaw
Czytaj więcej»

I C 1203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa Ł. K. , T. K. i A. S. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powoda, Ł. K. , kwotę 141,66 zł (sto czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1207/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 1207/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa T. (...) przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) solidarnie na rzecz powodów T. O. oraz A. O. kwotę 425,- zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 1209/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2013-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1209/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa R. P. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powoda, R. P. , kwotę 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 marca 2013 r. do dnia
Czytaj więcej»

I C 1213/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w Z. sprawy z powództwa I. G. i H. G. przeciwko T. S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powodów I. G. i H. G. solidarnie na rzecz pozwanego T. S. kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 1214/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-10-10

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1214/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Z. sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 617 zł ł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 12
Czytaj więcej»

I C 1248/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-10

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

sygn. akt: I C 1248/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 27 marca 2013 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 roku w Z. sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko J. O. o zapłatę I powództwo oddala. sygn. akt: I C 1248/12 UZASADNIENIE Strona powodowa Prokura Niestandaryzowany Sekuryty
Czytaj więcej»

I C 1249/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-08-27

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1249/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska- Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2014 r. w Z. sprawy z powództwa E. R. przeciwko K. F. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego K. F. na rzecz powódki E. R. kwotę 38327,98 zł (trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) z ustawowymi odset
Czytaj więcej»

I C 1269/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-01-08

Data publikacji: 2013-03-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 1269/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Ewelina Pługowska po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa J. S. przeciwko H. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego H. S. na rzecz powódki J. S. kwotę 1173,95 zł (tysiąc sto siedemdziesiąt trzy 95/100 złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 859,51 zł od dnia 3.
Czytaj więcej»