Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
472

I C 103/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-03-05

trafność 100%

Sygn. akt I C 103/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa P. G. przeciwko D. O. o zapłatę I zasądza od pozwanej D. O. na rzecz powoda P. G. kwotę 54241 zł (pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 26 m
Czytaj więcej»

I C 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-11

Data publikacji: 2013-11-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 125/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. w Z. sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 125/13 UZASADNIENIE Powód, M. M. (1) , wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (...) S.A. w S. kwoty 8.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 115/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-14

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 115 /12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2013 r. w Z. sprawy z powództwa J. N. (1) przeciwko A. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. Z. na rzecz powoda J. N. (1) kwotę 12.392 zł (dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 stycznia
Czytaj więcej»

I C 131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-04-23

Data publikacji: 2014-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 131/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) S.a (...) przeciwko M. S. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 131/14 UZASADNIENIE Powód, (...) S.a (...) , wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanej M. S. kwoty 332,41 zł wraz z usta
Czytaj więcej»

I C 135/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-27

Data publikacji: 2013-11-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 135/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I Wyrok Zaoczny Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z dnia 5-03-2013 r. o sygnaturze akt I C 135/13 utrzymuje co do zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powo
Czytaj więcej»

I C 137/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-13

Data publikacji: 2013-10-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 137/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 września 2013 r. w Z. sprawy z powództwa M. J. i G. J. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powodów, M. J. i G. J. , kwotę 4.813,73 zł (cztery tysiące osiemset trzynaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze) wraz z ust
Czytaj więcej»

I C 138/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-13

Data publikacji: 2013-08-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 138/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. w Z. sprawy z powództwa E. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki, E. B. , kwotę 17.060,09 zł (siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych dziewięć groszy) wraz z ustawow
Czytaj więcej»

I C 153/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-11-14

Data publikacji: 2013-12-17

trafność 100%

Sygn. akt IC 153/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2013r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Dorota Florkowska Protokolant: Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013r., w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa J. M. (1) i J. M. (2) przeciwko (...) S.A. w (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w J. o zapłatę I zasądza od pozwanych (...) S.A. w (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

I C 186/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-09

Data publikacji: 2013-06-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 186/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba Protokolant: Agnieszka Zabagło na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa: Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko: I. J. o zapłatę I uchyla w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym tutejszego Sądu z dnia 14 grudnia 2012 r. sygn. akt I Nc 1340/12, II oddala
Czytaj więcej»

I C 191/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-11

Data publikacji: 2013-07-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 191/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Z. sprawy z powództwa S. K. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 60 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 191/13 UZASADNIENIE Powód, S. K. , wniósł o zasąd
Czytaj więcej»