Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
483

I C 1800/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1800/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 10 934,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17-10-2013 r. do dnia zapłaty, przy czym pozwany
Czytaj więcej»

I C 2113/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2113/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant – Dagmara Nieścierowicz po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa A. O. , R. O. i G. G. (1) przeciwko H. S. o zapłatę I uchyla w całości wyrok zaoczny wydany w dniu 27 lutego 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu; II zasądza od pozwanej H. S. solidarnie
Czytaj więcej»

I C 1992/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1992/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Agnieszka Zabagło po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1992/13 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o. o. we W. w dniu 24.07.2013 r. wniósł pozew przeciwko A. S. o
Czytaj więcej»

I C 2182/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2014 roku w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko D. B. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 2182/13 UZASADNIENIE Powód, (...) S.A. w B. , wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego D. B. kwoty 603 zł wraz z usta
Czytaj więcej»

I C 2201/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2201/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Dagmara Nieścierowicz po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. w Z. sprawy z powództwa B. W. przeciwko Kołu (...) w Z. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 nie obciąża powoda B. W. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu, które poniósł pozwany – Koło (...) w Z. . Sygn. akt I C 2201/14 UZASADNIENIE I. Stanowiska stron. 1.
Czytaj więcej»

I C 2286/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-05-05

Data publikacji: 2015-07-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2286/14-upr WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 19 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Maciej Dubrowski Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 roku w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko M. S. o zapłatę Powództwo oddala Sygn. akt I C 2286/14-upr UZASADNIENIE Powód (...) w G. w dniu 29-08-2014r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w elektro
Czytaj więcej»

I Co 113/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-05-07

Data publikacji: 2014-11-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I Co 113/14 POSTANOWIENIE Dnia 07 maja2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant – Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 07 maja 2014. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z wniosku wierzyciela (...) P. z udziałem małżonka dłużnika H. N. (1) o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika postanawia: wniosek oddalić. Sygn. akt I Co 113/14 UZASADNIENIE Wierzyciel (...) P. wnioskiem z dnia 12
Czytaj więcej»

I Ns 1/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-05

Data publikacji: 2013-04-18

trafność 100%

sygn. akt: I Ns 1/12 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2013 roku w Zgorzelcu sprawy z wniosku M. M. przy udziale W. G. , J. G. , H. G. i R. K. o dział spadku postanawia 1 ustalić, że w skład spadku po L. G. wchodzi udział w 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej nr 6, położonej w Z. przy ul. (...) o powierzchni 38,95 m 2 , dla kt
Czytaj więcej»

I Ns 5/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-05-14

Data publikacji: 2014-02-13

trafność 100%

Sygn. akt Ns 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 14 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie z wniosku A. Ł. przy udziale (...) S.A. w K. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: I oddalić wniosek, II zasądzić od wnioskodawcy A. Ł. na rzecz uczestnika (...) S.A. w K. kwotę 240 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. U
Czytaj więcej»

I Ns 97/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-07

Data publikacji: 2013-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 97/13 POSTANOWIENIE Dnia 7 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Skowron Protokolant Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z wniosku E. K. (ul. (...) przy udziale G. W. o stwierdzenie nabycia spadku po E. G. urodzonej w dniu (...) w K. , córce J. i A. zd. S. , zmarłej w dniu 23 stycznia 2013 r. w Z. , ostatnio zamieszkałej w Z. stwierdza, że spadek po E. G. na podstawie tes
Czytaj więcej»