Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
472

IV P 163/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-06-05

Data publikacji: 2014-07-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV P 163/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05.06.2014r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Danuta Kaczerewska Ławnicy E. W. , G. H. Protokolant Danuta Błachaniec-Kępa po rozpoznaniu w dniu 05.06.2014r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. H. przeciwko (...) S.A. Oddział Kopalnia (...) w B. o przywrócenie do pracy I powództwo oddala, II nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego. IV P 163/13 UZASADNIENIE Powód- M. H. w pozwie sk
Czytaj więcej»

I C 842/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-01-14

Data publikacji: 2013-02-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 842/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Florkowska Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa T. K. (1) i P. C. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej B. S. solidarnie na rzecz powodów T. K. (1) i P. C. kwotę 13.742,99 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote dziew
Czytaj więcej»

I C 853/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-11

Data publikacji: 2013-06-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 853/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Z. sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda, J. P. , kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia zapłaty, 2 dalej
Czytaj więcej»

I C 859/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-04

Data publikacji: 2014-11-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 859/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba Protokolant: Agnieszka Zabagło na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 21.05.2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa: W. D. , A. D. , K. D. i małoletniego B. D. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki W. D. kwotę 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych
Czytaj więcej»

I C 900/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-27

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

sygn. akt: I C 900/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 14 listopada 2012 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2012 roku w Z. sprawy z powództwa L. D. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w B. o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda L. D. na rzecz strony pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w B. kwotę 197, zł (sto dziewi
Czytaj więcej»

I C 904/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-12-18

Data publikacji: 2013-10-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 904/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2012r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Agnieszka Zabagło po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2012 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Starosty (...) przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Województwu (...) Służbie Dróg i Kolei we W. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym
Czytaj więcej»

I C 935/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2014-04-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 935/13 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) w W. , (...) F. , (...) Spółce Jawnej z siedzibą w R. , M. F. , (...) S.A. w P. , B. O. , (...) (...) z siedzibą w R. (...) , (...) w W. postanawia: I umorzyć postępowanie wobec pozwanego (...) w W. ,
Czytaj więcej»

I C 956/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-10-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 956/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska- Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa K. F. przeciwko E. R. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. R. na rzecz powoda K. F. kwotę 1790,54 zł (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lis
Czytaj więcej»

I C 958/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-17

Data publikacji: 2013-10-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 958/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dominika Gotthardt Protokolant Justyna Łukaszczyk po rozpoznaniu w dniu 17 września 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko (...) Publicznemu Zespołowi (...) w B. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Publicznego Zespołu (...) w B. na rzecz powoda (...) S.A. w Ł. kwotę 1.100,95 zł (sło
Czytaj więcej»

I C 959/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 959 /13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. M. przeciwko Towarzystwu Budownictwa (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w B. o ustalenie niezasadności podwyżki opłat centralnego ogrzewania I ustala, że dokonana przez stronę pozw
Czytaj więcej»