Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
472

I C 1680/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-12-05

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Sygn. akt I C 1680/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa P. N. S. F. I. Z. we W. przeciwko J. M. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. M. na rzecz powoda P. N. S. F. I. Z. we W. kwotę 17947,89 zł (siedemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych
Czytaj więcej»

I C 1686/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-01-30

Data publikacji: 2014-05-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 1686/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko M. W. o zapłatę I zasądza od pozwanej M. W. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 1569,90 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 03.10.2013 r. do dnia zapłaty, I
Czytaj więcej»

I C 1716/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1716/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) (...) przeciwko P. P. o zapłatę. Powództwo oddala. Sygn. akt I C 1716/13-upr UZASADNIENIE Powód (...) (...) L. w dniu 03-07-2013r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew w ele
Czytaj więcej»

I C 1728/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-05-27

Data publikacji: 2014-08-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 1728/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2014 r. sprawy z powództwa S. N. przeciwko P. Ż. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. Ż. na rzecz powoda S. N. kwotę 6 821,00 zł (sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych i 00/100 zł) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18-01-2014 r. do dnia zapła
Czytaj więcej»

I C 1740/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-01-23

Data publikacji: 2014-03-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1740/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) S.a. (...) przeciwko G. L. o zapłatę. Powództwo oddala. Sygn. akt I C 1740/13-upr UZASADNIENIE Powód (...) (...) L. w dniu 24-06-2013r. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew
Czytaj więcej»

I C 1800/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-03-31

trafność 100%

Sygn. akt I C 1800/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Justyna Dyka na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w S. przeciwko (...) o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) na rzecz (...) Sp. z o.o. w S. kwotę 10 934,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17-10-2013 r. do dnia zapłaty, przy czym pozwany
Czytaj więcej»

I C 1992/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-05-15

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1992/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Agnieszka Zabagło po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt I C 1992/13 UZASADNIENIE Powód (...) sp. z o. o. we W. w dniu 24.07.2013 r. wniósł pozew przeciwko A. S. o
Czytaj więcej»

I C 2113/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2015-09-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2113/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant – Dagmara Nieścierowicz po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa A. O. , R. O. i G. G. (1) przeciwko H. S. o zapłatę I uchyla w całości wyrok zaoczny wydany w dniu 27 lutego 2014 r. przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu; II zasądza od pozwanej H. S. solidarnie
Czytaj więcej»

I C 2182/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-04-16

Data publikacji: 2014-05-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2182/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 09 kwietnia 2014 roku w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) S.A. w B. przeciwko D. B. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 2182/13 UZASADNIENIE Powód, (...) S.A. w B. , wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego D. B. kwoty 603 zł wraz z usta
Czytaj więcej»

I Ns 1/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-05

Data publikacji: 2013-04-18

trafność 100%

sygn. akt: I Ns 1/12 POSTANOWIENIE dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2013 roku w Zgorzelcu sprawy z wniosku M. M. przy udziale W. G. , J. G. , H. G. i R. K. o dział spadku postanawia 1 ustalić, że w skład spadku po L. G. wchodzi udział w 1/2 prawa własności nieruchomości lokalowej nr 6, położonej w Z. przy ul. (...) o powierzchni 38,95 m 2 , dla kt
Czytaj więcej»