Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
483

I C 606/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-23

Data publikacji: 2013-03-06

trafność 100%

Sygn. akt I C 606 /12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa S. G. i R. G. przeciwko A. B. (1) i A. B. (2) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanych kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 595/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-11-30

Data publikacji: 2013-02-28

trafność 100%

Sygn. akt I C 595 /11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. w Z. sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Z. B. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. B. (1) na rzecz powoda Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 674,49 zł (sześćset siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 645/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-06-20

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 645/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Agnieszka Zabagło po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego L. W. na rzecz powoda (...) w K. kwotę 18.076,94 zł (osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć 94/100 złotych) z umownymi odsetkami w wysokości czte
Czytaj więcej»

I C 631/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-04-26

Data publikacji: 2013-05-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 631/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Z. sprawy z powództwa (...) M. J. (1) , (...) Spółki Jawnej w B. przeciwko Gminie B. przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W. Oddziału w Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądz
Czytaj więcej»

I C 701/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-12-02

Data publikacji: 2013-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 701 /13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski Protokolant Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa M. K. przeciwko I. P. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I powództwo oddala, II zasądza od powódki M. K. na rzecz pozwanej I. P. kwotę 337,58 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1
Czytaj więcej»

I C 702/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2015-01-29

Data publikacji: 2015-03-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 702/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - M. B. po rozpoznaniu w 29 stycznia 2015 r. w Z. na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwka P. S. o zapłatę I zasądza od pozwanej P. S. na rzecz powoda R. S. kwotę 14.000,- zł (czternaście tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 20 września 2012 r. do dnia wyroku; II dalej idące
Czytaj więcej»

I C 534/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-10-10

Data publikacji: 2014-02-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 534/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Dubrowski Protokolant: Ewelina Pługowska na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 10 października 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) S.A. 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko H. K. o zapłatę powództwo oddala UZASADNIENIE Powód (...) S.A. 1 Fundusz Inwestycyjn
Czytaj więcej»

I C 563/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-02-28

Data publikacji: 2013-04-18

trafność 100%

Sygn. akt I C 563/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. w Z. sprawy z powództwa D. K. i M. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powodów, D. K. i M. K. , kwotę 3.349,76 zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) wraz
Czytaj więcej»

I C 566/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-12-06

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 566/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda, P. M. , kwotę 8.499,50 zł (osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) wraz z ustawowym
Czytaj więcej»

I C 559/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-03-28

Data publikacji: 2013-09-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 559/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2013 r. w Z. sprawy z powództwa P. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda, P. S. , kwotę 20.952 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) wraz z ustawowymi odsetkam
Czytaj więcej»