Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
483

I C 1050/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2014-12-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1050/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Szczyrba Protokolant: Agnieszka Zabagło na rozprawie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa : (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. przeciwko: M. Ś. o zapłatę zasądza od pozwanego M. Ś. na rzecz powoda (...) Banku Spółki Akcyjnej we W. kwotę 72,97 zł (siedemdziesiąt dwa 97/100 złotych), umarza p
Czytaj więcej»

I C 1052/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-05

Data publikacji: 2014-02-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1052/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Dorota Florkowska Protokolant Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w K. przeciwko S. R. o zapłatę I zasądza od pozwanego S. R. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjna w K. kwotę 3.664,52 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote pię
Czytaj więcej»

I C 1089/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2012-12-13

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 1089/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Justyna Szczyrba Protokolant Ewelina Pługowska po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2012 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa (...) w L. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo Sygn. akt I C 1089/12 UZASADNIENIE Powód (...) . z siedzibą w L. w dniu 13.02.2012 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Lublinie pozew w elektronicznym postęp
Czytaj więcej»

I C 1089/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-03-12

Data publikacji: 2014-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I C 1089/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2014 r. w Z. sprawy z powództwa G. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda, G. B. , kwotę 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od 21 sierpnia 2013 r. do dn
Czytaj więcej»

I C 1185/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-08-21

Data publikacji: 2013-09-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 1185/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Dominika Gotthardt Protokolant: Aneta Adamowicz po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2013 r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda M. B. kwotę 3.046,58 zł (słownie: trzy tysiące czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) wraz
Czytaj więcej»

I C 1203/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2014-02-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1203/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa Ł. K. , T. K. i A. S. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powoda, Ł. K. , kwotę 141,66 zł (sto czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1207/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-09-26

Data publikacji: 2013-10-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 1207/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 września 2013r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący - SSR Dorota Florkowska Protokolant - Sylwia Dubowik po rozpoznaniu w dniu 26 września 2013r. w Zgorzelcu na rozprawie sprawy z powództwa T. (...) przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę zasądza od strony pozwanej Powiatu (...) solidarnie na rzecz powodów T. O. oraz A. O. kwotę 425,- zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) z ustawo
Czytaj więcej»

I C 1209/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2013-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1209/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. w Zgorzelcu sprawy z powództwa R. P. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Powiatu (...) na rzecz powoda, R. P. , kwotę 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 2 marca 2013 r. do dnia
Czytaj więcej»

I C 1213/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2014-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1213/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Krzysztof Skowron Protokolant: Ewelina Urbańska po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w Z. sprawy z powództwa I. G. i H. G. przeciwko T. S. o zapłatę 1 powództwo oddala, 2 zasądza od powodów I. G. i H. G. solidarnie na rzecz pozwanego T. S. kwotę 2.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 2.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 1214/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 2014-10-10

Data publikacji: 2014-11-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1214/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Agnieszka Wiercińska – Bałaga Protokolant Renata Bleichert po rozpoznaniu w dniu 10 października 2014 r. w Z. sprawy z powództwa R. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 617 zł ł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I C 12
Czytaj więcej»