Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 203/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgorzelcu z 2014-05-16

sygn. akt I C 203/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 maja 2014 roku

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Krzysztof Skrobowski

Protokolant Aneta Adamowicz

po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2014 r.

w Zgorzelcu

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w Z.

o zapłatę

I.  powództwo oddala,

II.  zasądza od powódki M. B. na rzecz strony pozwanej Przedsiębiorstwa (...) sp. z o.o. w Z. koszty procesu w kwocie 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych), w tym kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt I C 203/14

UZASADNIENIE

Powódka M. B. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w Z. kwoty 1000 zł oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu żądania wyjaśniła, że strona pozwana dostarczyła złej jakości wodę co spowodowało uszkodzenie pralki, prania i filtra głównego wody.

Strona pozwana Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu pisma przyznała, że powódka złożyła reklamację na złą jakość wody dodając, że w toku postępowania reklamacyjnego poszkodowany nie przedstawił żadnych dokumentów pozwalających na ustalenie szkody. Także pracownicy strony pozwanej, którzy byli w mieszkaniu powódki nie stwierdzili żadnych zniszczeń.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana wniosła o zawiadomienie o toczącym się postępowaniu (...) w S. celem wezwania do udziału w sprawie po stronie pozwanej. Pismem z dnia 12.12.2013r. (...) Towarzystwo (...) odmówiło przystąpienia do sporu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W godzinach nocnych 12 grudnia 2013r. Przedsiębiorstwo (...) przeprowadziło płukanie instalacji sieci wodociągowej w rejonie ulic (...) (...), B. i D. w Z.. O płukaniu instalacji mieszkańców poinformowano poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Na skutek przeprowadzonego płukania doszło do zanieczyszczenia wody w instalacji wodnej mieszkania M. B. przy Placu (...) w Z..

Pismem z dnia 13 grudnia 2013r. M. B. poinformowała Przedsiębiorstwo (...), że na skutek dostawy złej jakości wody uszkodzeniu uległa pralka, ubrania oraz filtr wody. W toku postępowania reklamacyjnego pracownicy Przedsiębiorstwa (...) nie stwierdzili, żadnych uszkodzeń pralki, ani odzieży.

W dniu 14 września 2014r. M. B. wezwała Przedsiębiorstwo (...) do zapłaty kwoty 1000 zł w terminie 14 dni.

dowód:

-

wezwanie do zapłaty z dnia 14 stycznia 2014r. - k. 4,

-

reklamacja z dn. 13.12.2013r. - k. 5,

-

notatka służbowa z dnia 17.12.2014r. - k. 16,

-

ogłoszenie – k. 17,

-

dokumentacja zdjęciowa – k. 44 – 46,

-

nagarnie wideo – k. 47,

-

zeznania świadka J. K. – k. 50,

-

zeznania świadka J. B. – k. 50,

-

zeznania świadka R. S. – k. 51.

Sąd zważył:

Podstawą żądania powódki był przepis art. 415 k.c., zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę zobowiązany jest do jej naprawienia.

W sprawie powódka zobowiązana była udowodnić istnienie szkody oraz jej wysokość (art. 6 k.c.). Tymczasem zawnioskowane przez strony dowody pozwoliły ustalić jedynie to, że 12 grudnia 2013r. na skutek płukania instalacji wodnej przeprowadzonego przez stronę pozwaną doszło do zanieczyszczenia wody w mieszkaniu powódki. Powódka nie przedłożyła natomiast żadnych dowodów pozwalających na ustalenie na czym polegała poniesiona przez nią szkoda (na czym dokładnie polegały uszkodzenia/zniszczenia urządzeń podłączonych do instalacji, jakie to były urządzenia, określenia odzieży, jaka uległa uszkodzeniu, jakiego rodzaju były to uszkodzenia). Powódka nie przedłożyła również żadnych dowodów pozwalających na ustalenie wysokości poniesionej przez nią szkody oraz kosztów poniesionych w związku z usuwaniem skutków zanieczyszczenia wody.

Z tych względów Sąd oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz w zw. z art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – zasądzając je od strony przegrywającej sprawę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Nieścierowicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Skrobowski
Data wytworzenia informacji: